عرصه سیاست‌ورزی ایران این روزها بیش از گذشته دچار آفت سیاستمدار پوپولیست بی‌برنامه و شعاری است که مانند سیل با خروش و سروصدا ظهور می‌کند و هرآنچه که در سر راهش باشد را ویران می‌کند، درهم می‌شکند و...