حزب کارگزاران استان خراسان رضوی

علی باخرد
علی باخردنایب رییس شورا
محمد حسین مقدسی شیرازی
محمد حسین مقدسی شیرازی
امیر اقتناعی
امیر اقتناعیa.eghtenaee@gmail.com
حمید رضا جوادی
حمید رضا جوادیamrollahi@kargozaran.net
سید احسان باقرزادهs.e.bagherzadeh@gmail.com
زهرا امیرخانی
زهرا امیرخانی
میثم امانی
میثم امانی
نیره صبوری
نیره صبوری
سید مجتبی سادات محمدی
سید مجتبی سادات محمدیsmsadatm@gmail.com
سهیل داورپناه
سهیل داورپناه
نوید حسینیون
نوید حسینیونnavidh59@gmail.com
محمد رضا کلائی
محمد رضا کلائی
مرتضی کرامت
مرتضی کرامتroshangari@hotmail.com
مجید فرجامی
مجید فرجامیmaj_farjami@yahoo.com
احمد ظریفیان
احمد ظریفیاندبیر اول استان
مهدیه مینا
مهدیه میناmahdie.mina.mm@gmail.com
محمد علی محمدی
محمد علی محمدی
حسین متین راد
حسین متین رادhmatinrad2004@yahoo.com
علی کیوانلو شهرستانکی
علی کیوانلو شهرستانکیkeivanloo.ali.59@gmail.com
نسرین یوسفی عارفی
نسرین یوسفی عارفینایب‌ رئیس شورا
علیرضا یگانه
علیرضا یگانهalirezayeganeh1362@gmail.com

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، بین چهارراه فرامرز و مهدی، پلاک 434
کدپستی: 9187491111

تلفن: 37600630 (051)

ایمیل: razavi @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی