حزب کارگزاران استان خراسان رضوی

اسناد حزب

اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی

سند مواضع حزب کارگزاران

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، بین چهارراه فرامرز و مهدی، پلاک 434
کدپستی: 9187491111

تلفن: 37600630 (051)

ایمیل: razavi @ kargozaran.net

نقشه

کارگزاران در شبکه های اجتماعی